Moj internet dnevnik
zodax
Blog
ponedjeljak, siječanj 14, 2008

STEP BY STEP SAVJETI -
1.Pronađi dobrog odvjetnika
2.Sve emocije koliko god to bilo teško odmakni u stranu
3.Ostavi se traženja pomoći od policije
4.CZSS izbjegavj koliko god možeš
5.Pokreni sudski brakorazvodni postupak-tužbu za razvod braka
6.U sklopu brakorazvodnog postupka traži obradu sudskog vještaka- kliničkog psihologa (to nije isto kao i obrada psihologa pri CZSS !!)
Također traži obradu sudskog vještaka- psihijatra.Obrada se odnosi na tebe i tvoju sadašnju suprugu,kao i cjelokupnu vašu obiteljsku situaciju...
7.Prikupi materijalne dokaze koji ukazuju na zapuštanje djece,kao i dokaze o svojoj nazovi supruzi (mailove,pisma i sl.) i dostavi ih sudu.
Ako imaš svjedoke koji će potvrditi tvoje navode predloži saslušanje istih na sudu.
8.U brakorazvodnom postupku pred sudom uglavnom se sve vrti oko 4 stvari:
a)razvoda braka što uglavnom nije neki problem
b)odluke s kojim će roditeljem djete/ djeca živjeti
c) iznosa uzdržavanja koje će plaćati roditelj s kojim djeca neće živjeti
d)načinu,vremenu i mjestu susreta i druženja djeteta/ djece i roditelja s kojim ne žive

Izbjegavaj svaku komunikaciju s državnim institucijama usmenim putem.Sve obavljaj dopisima/podnescima i preko protokola istih.
Ako izabereš dobrog odvjetnika i on sam će te savjetovati što da radiš...

Na početku sudskog postupka zatraži od suda uvođenje tzv.privremene mjere kojom će se regulirati susreti i druženja s djecom za vrijeme trajanja postupka do okončanja.
''Naoružaj'' se velikim strpljenjem i rezultati neće izostati ako za to ima osnove..


Vi kao otac svoje djece imate pravo uvida u zdravstvenu dokumentaciju (zdravstveni karton) koja se nalazi kod njihovog izabranog lječnika (pedijatra).Nakon što pregledate zdravstveni karton možete zatražiti od liječnika izvod iz istog.Ukoliko odbije vaš zahtijev, da bi izbjegli pisanje podnesaka nadležnom Ministarstvu zdravstva i Hrvatskoj lječničkoj komori ,možete jednostavno sami prepisati iz zdravstvenog kartona ono što piše o lječenju i ozljedama djeteta.
Naravno kada u sudskom postupku iznesete podatke o zapuštanju djece od strane njihove majke trebate tražiti od suda da se dostavi zdravstveni karton djece od njihovog izabranog lječnika ,zbog čega će sud izdati službeni nalog da se to i izvrši.Tada onaj kome je nalog izdan neće moći isti odbiti jer sud ima mehanizme da utjera ono što nalogom i zahtijeva.
Kako ste već dugo onemogućeni viđati svoju djecu već na prvom ročištu tražite sudsku privremenu mjeru kojom će se omogućiti da ostvarujete susrete i druženja s vašom djecom.Time zaštićujete prava i dobrobit vaše djece.Rješenje koje izda sud u tom smislu je ovršno. Ako rješenje druga strana ne bi poštivala možete pokrenuti sudski ovršni postupak kako bi se poštivalo rješenje suda.To ponekad uključuje i policijsku prisilu uz soc.radnika.
Uskraćivanje viđanja djece od strane drugog roditelja,a to su gotovo isključivo majke,jedanj je od najtežih oblika emocionalnog zlostavljanja, nasilja i agresije, kako nad roditeljem kojem je to pravo uskraćeno ,tako i prema vlastitoj djeci.To će vam potvrditi svaki psihijatar i psiholog koji svoj posao obavlja stručno (naravno da tu ne spadaju tzv. psihologice CZSS ,jer njihovi stavovi su sve prije nego vođeni pravilima struke).


zodax @ 12:51 |Isključeno | Komentari: 0